Muziek beluisteren

Wie kan ik hier over contacteren: Lieve Poelmans tel tel 03 455 72 71 GSM 0484 97 73 63

Waar gaat dit door ?

  • "EXTRA TIME “ Louisalei, 24 Hoboken
  • Ruime parking ter plaatse – Openbaar vervoer: tram en/of bus met halte vlakbij ( Kioskplaats )

Wanneer ?

  • steeds op vrijdag
  • 23 februari - 27 april - 1 juni - 12 oktober - 14 december 2018
  • Steeds om 14.00 uur.

 Wat mag ik verwachten ?

Ook in 2018  kunnen we dankzij de medewerking van Hugo Heughebaert verder onze namiddagen muziekbeluisteren inrichten.

Het steeds trouw aanwezige publiek  bewijst dat binnen onze kring deze cycli niet meer weg te denken zijn op onze activiteitenkalender.

Zoals in het verleden zijn  er vijf  luisternamiddagen die zullen handelen over Richard Strauss

 

Voor de nieuwe muziekliefhebbers stellen we Hugo Heughebaert even voor:

 Hugo Heughebaert ( ° Borgerhout 1932) was leraar Nederlands en Esthetica aan het St. Stanislascollege te Berchem.

Hij doceerde Muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan de Muziekacademie in Lier.

Van 1982 tot 2002 was hij Diocesaan Inspecteur en Pedagogisch Begeleider van het vak Esthetica in het Bisdom Antwerpen.

Hij werkte jarenlang als muziekrecensent voor de VRT, weekbladen en kranten en publiceerde in diverse muziektijdschriften.

Sinds 1996 is hij secretaris van de jaarlijkse COFENA-concerten in Antwerpen.

Voor de Universiteit Vrije Tijd van het DAVIDSFONDS verzorgde hij menige luistercursussen muziek.

Onze jarenlang getrouwe deelnemers weten dat Hugo dit op een originele en begeesterende manier kan brengen.

PRAKTISCH 

We vragen een eenmalige bijdrage van 15 € per persoon, voor de ganse cyclus.

Gelieve dit te regelen vóór 31 januari  a.s. op rekening van de Kring BE85 4097 5200 8106

met vermelding “ muziekbeluisteren 2018  en je lidnummer“.

Dit bedrag omvat:

- een deskundige verwoording – met projectie – van de te beluisteren muziekvoorbeelden

- de “ commentaarbladen “ opgesteld door dhr. H. Heughebaert

- tijdens een korte pauze wordt koffie, thee of frisdrank aangeboden

 Opgelet! Wegens noodzakelijke besparingsmaatregelen, worden géén herinneringsberichten meer verzonden.

                     

                      

Antw

  ©fdk copyright 2014 | feedback