Cera Ambassadeur

samen investeren in welvaart en welzijn

cera

 

Cera-vennoten zorgen mee voor de verankering van KBC Bank en Verzekeringen door via Cera en KBC Ancora een groot aandelenpakket in de bankverzekeraar aan te houden.

Cera is bovendien ook een belangrijke speler binnen het sociale weefsel in Vlaanderen via diverse projecten, het steunen van initiatieven van partners en door de organisatie van tal van workshops en webinars o.m. rond dementie.

Om beide doelstellingen te kunnen blijven waarmaken is het de concrete bedoeling van Cera om continu haar vennotenbasis te verjongen en te verbreden. Om dit te ondersteunen hebben Cera en het Sociaal Fonds KBC afspraken gemaakt omtrent subsidiëring van de kringen.

Zo werden er per seniorenkring zogenaamde "Cera Ambassadeurs" aangeduid om de relatie tussen Cera en de kring in gode banen te leiden. Voor onze kring is dat Roger Lenaerts, bestuurslid. Hij is tevens lid van de Regionale Adviesraad Cera voor Herentals/Heist op de Berg.

Hij zal er voor zorgen dat op deze pagina tips en interessante weetjes verzameld worden omtrent Cera activiteiten in de sociale sfeer en/of in ons kringwerkgebied.

Zo signaleerde hij al :

Zelf Cera-steun aanvragen voor een regionaal project

Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Check dan of je project past binnen de domeinen waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria. Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier in.

Je kan alle informatie terugvinden op de volgende pagina: Hoe aanvragen? (cera.coop)

Ben je benieuwd welke projecten in jouw regio al steun kregen? Neem dan zeker een kijkje op: Project zoeken (cera.coop)

 

 

 

 

 

 

Antw

  ©fdk copyright 2014 | feedback