logo

 

Eenmalige activiteiten

 

Naast de activiteiten die op reguliere basis door de Kring georganiseerd worden, zijn er tal van interessante evenementen welke door het jaar heen eenmalig of op onregelmatige basis hun beslag krijgen. Om hierover geïnformeerd te worden kan je natuurlijk op de website terecht, maar … indien je het belangstellingsformulier hebt ingevuld, dan ontvang je bovendien telkens een e-mail met alle info over de activiteit die je interesse wegdraagt.
Hieronder een  opsomming en een korte beschrijving en dit  in alfabetische volgorde.

Algemene vergadering
Ten laatste op 31 maart, maar meestal in januari is er statutair onze jaarlijkse algemene vergadering met aansluitend nieuwjaarsreceptie, waarop een overzicht van het afgelopen jaar wordt gegeven en eventueel bestuursleden worden (her)verkozen. Raadpleeg de agenda voor de datum.

Verantwoordelijk bestuurslid : Roger Lenaerts


Banket
Jaarlijks in oktober is er voor onze leden het banket in een feestzaal in de Antwerpse agglomeratie. Raadpleeg de agenda voor de datum.

Verantwoordelijk bestuurslid : Rudy Van der Kloot


Citytrip
Hier wordt tijdens een meerdaagse bustrip een interessante stad en haar omgeving verkend. Bekijk de foto's op onze fotogalerij.

Verantwoordelijk bestuurslid : Ludo Ielegems


Culturele activiteiten, diareeksen en voordrachten
In het voor- en najaar is er een cultureel aanbod van voordrachten of museabezoeken

Verantwoordelijk bestuurslid : May Van Bedts of Maria De Vriendt.


Dagreizen
Tijdens de mooi-weer-maanden worden met een autobus enkele eendagsreizen ingericht en dit in eigen land of in het nabije buitenland. Er zijn opstapplaatsen over het ganse werkgebied voorzien. Bekijk de foto's in onze fotogalerij.

Verantwoordelijk bestuurslid : Maria De Vriendt of Ludo Ielegems


Brunch of lunch met dansgelegenheid
Op een zondagmiddag eten en dansen combineren, dat moet toch kunnen ? Kijk eens naarhoe en wanneer.

Verantwoordelijk bestuurslid : Rudy Van der Kloot


Gastronomisch midweek
Een korte meerdaagse busuitstap in de herfst om naast toerisme ook gastronomie te beleven. Bekijk de foto's in onze fotogalerij en kijk in de agenda wanneer dit doorgaat.

Verantwoordelijk bestuurslid : Ludo Ielegems


Kerstmarkt
Tweejaarlijks brengen we voor de liefhebbers een bezoek aan een kerstmarkt. Bekijk de foto's in onze fotogalerij en kijk in de agenda wanneer dit doorgaat.

Verantwoordelijk bestuurslid : Ludo Ielegems


Reisclub Torentrotters

Jaarlijks wordt een busreis georganiseerd om op 8 à 10 dagen op een rustige en aangename manier een bepaalde regio binnen Europa te bezoeken en te verkennen. Bekijk de foto's in onze fotogalerij en kijk in de agenda wanneer deze doorgaat.

Verantwoordelijk organisatieteam : Els Schoepen

Sociale activiteiten
Ook onze jubilarissen en de zieke kringleden worden in de mate van het mogelijke bezocht.

Begin november herdenken we onze overleden leden en partners van het voorbije jaar met een Eucharistieviering, gevolgd door een passende voordracht.

Verantwoordelijk bestuurslid : Etienne Van Criekinge / May Van Bedts

Zomeractiviteiten
Vermits ook ons werkgebied (provincie Antwerpen en het Waasland) heel wat te bieden heeft wordt in juli en augustus bij beurtrol door de regio’s een  activiteit ingericht voor alle leden. Meestal is dit een namiddag met een cultureel- of bedrijfsbezoek of een natuuruitstap en aansluitend gelegenheid voor een avondmaal. Bekijk de foto's in onze fotogalerij en kijk in de agenda wanneer deze doorgaan.

Verantwoordelijk bestuurslid : afhankelijk van organiserende regio

Indien we beschikken over een correct en actueel emailadres dan ontvang je automatisch de aankondigingen van alle activiteiten.

 

Of raadpleeg regelmatig onze agenda.

 

Antw

  ©fdk copyright 2014 | feedback